Να σχηματίσετε την προστακτική μ.φ. του ρήματος ἱδρύω  

Ασκήσεις  Αρχική 
ενεστώτας αόριστος παρακείμενος
---- --
ἱδρύ ἱδρῦ ἵδρυ
ἱδρυ ἱδρυ ἱδρύ
---- --
ἱδρύ ἱδρύ ἵδρυ
ἱδρυέ ή
ἱδρυέ
ἱδρυ ή
ἱδρυ
ἱδρύ ή
ἱδρύ