Να γράψετε τους παρακάτω τύπους στην προστακτική παρακειμένου διατηρώντας το ίδιο πρόσωπο (η μετοχή να τεθεί στο αρσενικό γένος):  doc

προηγούμενηΑσκήσεις  Αρχική επόμενη

κεκώλυκαςκεκωλυκὼς
πεφεύγατε πεφευγότες
παρεσκεύακε παρεσκευακὼς
ἐπεψήφικε ἐπεψηφικὼς