Άσκηση στον παρατατικό ενεργητικής φωνής του ρ. εἰμί και των βαρύτονων ρ.

Βρες τις 18 λέξεις που είναι τύποι του παρατατικού. doc

αρχική  ασκήσεις

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι παρατατικός.

Ὁ Περσικὸς στρατὸς ἐπὶ τὰς νήσους τὰς ῾Ελληνικάς.

Αἱ νῆσοι τοῦ Αἰγαίου κατὰ τὸ ἄκρον1 Σούνιόν εἰσιν. Ἐν ταῖς νήσοις τὸ ἀρχαῖον οἱ κάτοικοι ἀμπέλους · δὲ καὶ τὰς ἀμπέλους βάτοις καὶ ἀτραποῖς2. Τῶν νήσων ἡ Νάξος ἔνδοξος ταῖς ἀμπέλοις, ἡ δὲ Δῆλος τῷ ἱερῷ. Ὅτε ὁ στρατηγὸς τοῦ Δαρείου ἐπὶ τὰς νήσους , τὸ πρῶτον ἐπὶ τὴν Νάξον 3. Ἐνταῦθα τοὺς οἴκους καὶ τὰς ἀμπέλους . Εἶτα πρὸς τὴν Δῆλον τὸν στόλον . Οἱ κάτοικοι δ’ ὅμως τῆς Δήλου εἰς Τῆνον . Τότε τοῖς Δηλίοις ὁ στρατηγὸς ἀγγέλους καὶ · «Διατὶ οὐκ ἐν τῇ νήσῳ; οὐκ ὅτι τὸν αὐτὸν θεὸν καὶ ἡμεῖς θεραπεύομεν;». Οἱ δὲ Δήλιοι · «Σύ, ὡς λέγεις, φίλος ἔκπαλαι4 τῷ θεῷ· καίτοι δὲ σὺ καὶ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ φίλοι , ὅμως δ’ 5 τοῖς κατοίκοις τῶν νήσων».
Σημειώσεις: 1. ακρωτήριο, 2. στενός δρόμος, 3. αποβιβάζομαι, 4. από παλιά, 5. σκέπτομαι κακό εναντίον κάποιου