Άσκηση στα φωνηεντόληκτα τριτόκλιτα επίθετα. Συμπλήρωσε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου άσκηση

1. Πολλαὶ ἡδοναὶ τὴν τέρψιν γλυκ (γλυκὺς) μέν, βραχ (βραχύς) δ' ἔχουσιν.
2. Ποταμῶν ταχ (ταχὺς) οὐκ ἀεὶ τὰ ρεύματα βραχ (βραχὺς) δ' ἔχουσιν.
3. Τῶν θρασ (θρασὺς) ἀνθρώπων πολλάκις ἡ ὁρμὴ βραχεῖα ἐστιν.
4. Πᾶσα εὐδαιμονία τέλος ταχ (ταχὺς) ἔχει.
5. Ὁ λιμὸς ποιεῖ ἅπαντα γλυκ (γλυκὺς).
6. Χιὼν ἐκ βαθ (βαθὺς) νυκτὸς πίπτει.
7. Αἱ συλλαβαὶ εἰσιν μακραὶ καὶ βραχ (βραχὺς).
8. Τῷ διπ (δίπηχυς) δόρατι τὸν ἐχθρὸν πεφόνευκεν.
9. Ὁ κύων τοῖς ὀξ (ὀξὺς) ὀδοῦσι δάκνει
10. Οὐχ ἡδ (ἡδὺς) ἐστι μάχεσθαι τοῖς κόραξιν.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός