Να κλίνετε το ουσιαστικό: τὸ ξίφος

Ασκήσεις γραμματικής  Αρχική   επόμενη

τὸ ξίφοςτὰξίφ
τοῦ ξίφ τῶνξιφ
τῷξίφτοῖς ξίφ
τὸ ξίφ τὰξίφ
ξίφ ξίφ