Να κλίνετε το ουσιαστικό: ὁ ὑπηρέτης

προηγούμενη  Ασκήσεις γραμματικής  Αρχική  

ὑπηρέτηςοἱὑπηρέτ
τοῦ ὑπηρέτ τῶνὑπηρετ
τῷ ὑπηρέττοῖς ὑπηρέτ
τὸν ὑπηρέτ τοὺςὑπηρέτ
ὑπηρέτ ὑπηρέτ