Να γράψετε τι δηλώνουν τα παράγωγα ουσιαστικά ἡ κτῆσις, ὁ κτήτωρ, τὸ κτῆμα σε σχέση με όσα διδαχτήκατε σε προηγούμενες ενότητες (πρόσωπο που ενεργεί, κατάσταση κτλ.).  

αρχική  10η ενότητα  επόμενη

Διάλεξε την κατάλληλη απάντηση από την αναδυόμενη λίστα.
η λέξη δηλώνει
ἡ κτῆσις
ὁ κτήτωρ
τὸ κτῆμα