2. Να εξηγήσετε σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται οι φράσεις:

προηγούμενη αρχική  10η ενότητα  επόμενη

α. υπερασπίζομαι τα κεκτημένα μου
β. λόγω κεκτημένης ταχύτητας
γ. κτήμα ες αεί