Αντιστοιχίστε τους ορισμούς με τη σωστή λέξη.

αρχική  10η ενότητα επόμενη

αυτός που έχει κάτι, o κάτοχος
αυτό που δεν υπήρχε από την αρχή, που δεν ήταν έμφυτο
ο γεωργός που δεν έχει στην ιδιοκτησία του καλλιεργήσιμη γη
άσχημη συμπεριφορά, βίαιη, σαν του ζώου
αυτός που αναφέρεται στον κτήτορα
ό,τι σχετίζεται με την αγοραπωλησία ακινήτων
μεσίτης για την αγοραπωλησία ακινήτων
η από κοινού ιδιοκτησία και χρήση των υλικών αγαθών
αυτός που εκτρέφει ζώα