2. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ με τις λέξεις της στήλης Β΄ δημιουργώντας αποδεκτά ονοματικά σύνολα:

αρχική 11η ενότητα επόμενη

1. πολιτιστικός
2. πολιτισμένος
3. στενή
4. πολιτειακός
5. συνήγορος του
6. σχέδιο