3. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με την κατάλληλη λέξη από αυτές που δίνονται στο πλαίσιο

προηγούμενη αρχική 11η ενότητα

α. Λίγες πόλεις στην Ελλάδα έχουν σωστό σχεδιασμό.
β. Το Παρίσι αποκαλείται «του φωτός».
γ. Η φιλολαϊκή της κυβέρνησης απέδωσε καρπούς.
δ. Άλλο η και άλλο η κομματικοποίηση.