Να βρείτε τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων:

υποδουλώνω
σκλαβιά
δούλος
λογοκρισία
δεισιδαίμονας
σεμνότητα
απαγορεύω
κατακτητής