Να βρείτε τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων:

ελευθερόφρων
ελευθερόστομος
ελευθερώνω
ελευθερία
απελευθέρωση
ελευθέριος
ελεύθερος
απελευθερώνω