Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της αριστερής στήλης με τους ορισμούς της δεξιάς

ελευθερία
φιλελευθερισμός
ελευθεριάζω
ελευθερόστομος
απελεύθερος
ελευθεροτυπία
απελευθέρωση