3. Σε ποιες περιπτώσεις και με ποια ειδικότερη σημασία χρησιμοποιούνται οι φράσεις;

προηγούμενη αρχική  9η ενότητα επόμενη

«Πάτερ ημών»
«Πατέρες της Εκκλησίας»
«πάτερ φαμίλιας»
«πνευματικός πατέρας»
«παίρνω (κάτι) πατριωτικά»