Να αντιστοιχίσετε τους ορισμούς με την κατάλληλη λέξη

προηγούμενη αρχική  9η ενότητα επόμενη