1. Να κατατάξετε τις παρακάτω παράγωγες λέξεις της α.ε. στην κατηγορία που ανήκουν

 αρχική  2η ενότητα  

λέξις
λόγος
λογίδιον
λογύδριον
ῥήτωρ
ῥῆσις
ῥῆμα