Να βρεθεί το είδος των εμπρόθετων προσδιορισμών doc

Ασκήσεις  αρχική