Εντόπισε το είδος των μετοχών doc

Ασκήσεις  Αρχική