Να βρεις το είδος του κατηγορουμένου στις παρακάτω προτάσεις doc