Μετατροπή παθητικής σε ενεργητική (ρήματα με κατηγορούμενο του υποκειμένου) doc

Ασκήσεις Αρχική

Ξεκίνα την άσκηση