Μετατροπή ενεργητικής σε παθητική (ρήματα δίπτωτα)

1. Ζεὺς Ἡρακλέα παραδίδωσιν Ἀμφιτρύωνι.

Μετατροπή ενεργητικής σε παθητική (ρήματα δίπτωτα)
Ζεὺς Ἡρακλέα παραδίδωσιν Ἀμφιτρύωνι.
υποκείμενορήμα σε παθητική αντικείμενοποιητικό αίτιο