Μετατροπή ενεργητικής σε παθητική (ρήματα με κατηγορούμενο αντικειμένου)

Ξεκίνα την άσκηση


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός