Μετατροπή ενεργητικής σε παθητική (ρήματα με κατηγορούμενο αντικειμένου) doc

Ασκήσεις Αρχική

Ξεκίνα την άσκηση