Να συμπληρωθούν οι χρονικοί χαρακτήρες του αόριστου και παρακείμενου Μ.Φ. doc


ενεστώτας αόριστος παρακείμενος
ἄρχομαι ἠράμηνἦρμαι
κρύπτει ἐκρύωκέκρυαι
τρίβεται ἐτρίατοτέτριται
οἰκιζόμεθαᾠκιάμεθαᾠκίμεθα
πλήττεσθεἐπλήασθεπέπληθε
πνίγεται πνίεταιπέπνιται