Άσκηση για τη διάκριση των θηλυκών α' κλίσης σε -α, -ας ή σε -α, -ης doc

Βρες τη σωστή απάντηση.