Κλίση των αρσενικών της α' κλίσης σε -ης doc

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός