Συνηρημένα ουσιαστικά α' κλίσης 

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός