Συμπληρώστε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη

αρχική   6η ενότητα    εικ

Βρες τη σωστή απάντηση.