Τι σημαίνουν οι παρακάτω φράσεις;

αρχική   6η ενότητα   εικ

© Δέσποινα Τσολακίδου