Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη λέξη

Διαλέξτε τη σωστή απάντηση από την αναδυόμενη λίστα.

1. Ολοκληρώθηκαν τα έργα για τη του ποταμού
2. Η Ελένη αποφάσισε να πάρει . Μετά από ένα χρόνο κι αφού πήρε στα χέρια της το , άρχισε να ψάχνει για νέο .
3. Τα ψηλά είναι σημάδι ομορφιάς για όσες τυχερές τα διαθέτουν.
4. Παλιότερα το όργωμα γινόταν μ' ένα βόδια ή άλογα που τα οδηγούσε ο .
5. Πέταξε τη , για να μη βλέπει πόσο παχαίνει.
6. Τα ρήματα στα νέα ελληνικά χωρίζονται σε δύο .
7. Μετά το τρακάρισμα πήγε το αυτοκίνητο στο συνεργείο για .