Άσκηση στην ερωτηματική τίς και στην αόριστη τὶς άσκηση

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός