Ελληνικός Πολιτισμός

Να γραφτεί ο ίδιος τύπος στον άλλο αριθμό των ανώμαλων ουσιαστικών άσκηση

προηγούμενη αρχική ασκήσεις επόμενη

τύπος άλλος αριθμός
λύχνῳ λύχν
σῖτοςσῖτ
γυναῖκαςγυναῖκ
υἱὸςυἱ
πῦρπυρ
ὀνείρατοςὀνειρ
μάρτυςμάρτυρ
κλειδὶκλει
χειρίχερ
στέαρστέα