Να βρεις τα άμεσα και τα έμμεσα αντικείμενα doc  

ασκήσεις

Ἀθηναῖοι ἐδίδασκον τοὺς παῖδας μουσικήν. Οι Αθηναίοι δίδασκαν στα παιδιά μουσική.
Ρήμα:ἐδίδασκον πτώση αντ.άμεσο ή έμμεσο
Υποκ. (ποιοι ἐδίδασκον;)
Αντ. (τι ἐδίδασκον;)
Αντ. (σε ποιον ἐδίδασκον;)