Άμεσο και έμμεσο αντικείμενο doc   

ασκήσεις

Τῶν λόγων ἡμᾶς Λυσίας εἱστία. Ο Λυσίας μας χόρτασε με λόγους.
Ρήμα:εἱστίαπτώση αντ.άμεσο ή έμμεσο
Υποκ. (ποιος εἱστία;)
Αντ. (τι εἱστία;)
Αντ. (ποιον εἱστία;)