Να μεταφέρεις τα ρήματα στους υπόλοιπους χρόνους διατηρώντας το ίδιο πρόσωπο doc

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΑΡΧΩ ΡΧ ΑΡ Ρ
ΓΡΑΦ ΕΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑ ΓΡΑ
ΔΙΩΚ ΕΔΙΩΚ ΔΙΩΞΕΙ ΔΙΩ
ΤΑΤΤ ΤΑΤΤ ΤΑ ΕΤΑΞΑΜΕΝ
ΠΕΙΘ ΕΠΕΙΘΕΤΕ ΠΕΙ ΠΕΙ
ΒΛΑΠΤ ΒΛΑΠΤ ΒΛΑΕΒΛΑΨΑΝ