Ελληνικός Πολιτισμός

Άσκηση αντικατάστασης στην οριστική ενεργητικής και μέσης φωνής doc

Ασκήσεις  Αρχική

ενεστώτας βλάπτεις τάττει λυόμεθα κωλύονται
παρατατικός ἔβλα ἔτα ἐλυό ἐκωλύ
μέλλοντας βλά τά λυ κωλύ
αόριστος ἔβλα ἔτα ἐλυ ἐκωλύ
παρακείμενος βέβλα τέτα λελύ κεκώλυ
υπερσυντέλικος ἐβεβλά ἐτετά ἐλελύ ἐκεκώλυ