© Ελληνικός πολιτισμός

Να βρεις το ρήμα το υποκείμενο και το αντικείμενο των παρακάτω προτάσεων. doc

αρχική ασκήσεις θεωρία για το αντικείμενο