Να συμπληρώσεις τα κενά με τύπους του αόριστου του ρ. γράφω επιλέγοντας το σωστό πρόσωπο doc

Συμπλήρωσε με τη σωστή κατάληξη από την αναδυόμενη λίστα. Αν ζητήσεις βοήθεια, θα μειωθεί η βαθμολογία σου!
1 ἐγὼ μὲν τοίνυν ἔγραψ
2οὗτοι ἔγραψ περὶ τῶν ἐν τῷ καταλόγῳ
3 ἔγραψ δὲ τὸ ψήφισμα Δρακοντίδης Ἀφιδναῖος
4 ἡμεῖς ἐγράψ τὴν γραφήν.
5 σὺ δὲ μ̣ίαν μοι μόνον ἔγραψ ἐπιστολήν.
6περὶ δὲ τῶν ὅσων ὑμεῖς μοι ἐγράψ