Άσκηση στα απαρέμφατα ενεργητικής φωνής doc

Ασκήσεις  Αρχική

ΡήμαΕνεστώτας ΜέλλονταςΑόριστος Παρακείμενος
ΚΟΠΤΩΚΟ ΚΟ ΚΟ ΚΕΚΟ
ΤΑΤΤΩΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΕΤΑ
ΨΑΥΩΨΑΥ ΨΑΥ ΨΑΥ ΕΨΑΥ
ΧΟΡΕΥΩΧΟΡΕΥ ΧΟΡΕΥ ΧΟΡΕΥ ΚΕΧΟΡΕΥ
ΘΥΩΘΥ ΘΥ ΘΥ ΤΕΘΥ