Άσκηση στα απαρέμφατα ενεργητικής φωνής doc

ΡήμαΕνεστώτας ΜέλλονταςΑόριστος Παρακείμενος
ΚΟΠΤΩΚΟ ΚΟ ΚΟ ΚΕΚΟ
ΤΑΤΤΩΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΕΤΑ
ΨΑΥΩΨΑΥ ΨΑΥ ΨΑΥ ΕΨΑΥ
ΧΟΡΕΥΩΧΟΡΕΥ ΧΟΡΕΥ ΧΟΡΕΥ ΚΕΧΟΡΕΥ
ΘΥΩΘΥ ΘΥ ΘΥ ΤΕΘΥ