Να βρεθούν: α) τα υποκείμενα των ρημάτων, β) τα υποκείμενα των απρόσωπων ρημάτων doc

 

αρχική ασκήσεις