Να κλιθούν τα ουσιαστικά: ναός, λόγος, ἄνθρωπος 

  ναόςλόγος ἄνθρωπος
ενικός
τοῦνα λόγ ἀνθρώπ
τῷ να λόγ ἀνθρώπ
τόν να λόγ ἄνθρωπ
να λόγ ἄνθρωπ
πληθυντικός
οἱ να λόγ ἄνθρωπ
τῶν να λόγ ἀνθρώπ
τοῖς να λόγ ἀνθρώπ
τούς να λόγ ἀνθρώπ
να λόγ ἄνθρωπ