Διάλεξε τη σωστή απάντηση για να συμπληρώσεις τα κενά άσκηση