Αντιστοίχισε τους ορισμούς με την κατάλληλη λέξη

 αρχική  2η ενότητα 

Διάλεξε τη σωστή λέξη από την αναδυόμενη λίστα.

πνευματική καλλιέργεια

όρος σε συμφωνία, σε διαθήκη κτλ

απόφθεγμα, συμπέρασμα, παροιμιώδης φράση

απολογούμαι, δίνω λογαριασμό για τις πράξεις μου

διαπληκτίζομαι, μαλώνω με τα λόγια

θεραπεία των διαταραχών του λόγου

αυτός που φαίνεται λογικός, χωρίς να είναι

αυτό που δεν πρέπει να ανακοινωθεί, που πρέπει να μείνει μυστικό

αυτό που δε λέγεται, που δεν εκφράζεται

ο τρόπος σχηματισμού και η εξέλιξη μιας λέξης