Αντιστοίχισε τις λέξεις με τις συνώνυμές τους

 αρχική  2η ενότητα 

ομιλία
προοίμιο
διαπληκτίζομαι
διαφωνώ
μαντεύω
κρυφό
αμφισβητούμενος
ομιλητικός
λογικό
αντίστοιχος