Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη λέξη

  αρχική  2η ενότητα
Διάλεξε τη σωστή λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
1. Αφού έντονα μετά ήρθαν και στα χέρια...
2. Πρώτα θα γράψεις τον , στη συνέχεια το κυρίως θέμα και στο τέλος τον .
3. Ο της τάξης μας εξήγησε την της λέξης.
4. Στα δικτατορικά καθεστώτα όλα τα κείμενα των εφημερίδων .
5. Ανέθεσαν στον πιο να φυλάει έγγραφα!
6. Μου απάντησε μ' ένα ξερό όχι.
7. Η του αξία είναι .