Αντιστοίχισε τις λέξεις με τις αντώνυμές τους

 αρχική  2η ενότητα 

λογικό
πρόλογος
ανάλογος
πολυλογάς
αναμφισβήτητος
συμφωνώ
φανερός
ρητός