Άσκηση στα ουσιαστικά β'κλίσης. Συμπλήρωσε την πρόταση με τον σωστό τύπο του ουσιαστικού. doc

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός