Άσκηση στα ουσιαστικά β'κλίσης. Συμπλήρωσε την πρόταση με τον σωστό τύπο του ουσιαστικού. doc