Βρες τον σωστό τύπο για το θηλυκό στα δευτερόκλιτα επίθετα άσκηση