Βρες τον σωστό τύπο για το θηλυκό στα δευτερόκλιτα επίθετα άσκηση

αρχική   ασκήσεις  πίσω