Συμπληρώστε τα κενά επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο της δεικτικής αντωνυμίας οὗτος, αὕτη, τοῦτο  άσκηση

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός