Άσκηση στο ρήμα δηλῶ 

οριστική υποτακτική ευκτική προστακτική απαρέμφατο μετοχή Παρατατικός
δηλδηλ δηλ δηλ δηλ ἐδήλ
δηλδηλ δηλ δήλ δηλ ἐδήλ
δηλ δηλ δηλ δηλ δηλ ἐδήλ
δηλ δηλ δηλ ἐδηλ
δηλ δηλ δηλ δηλ ἐδηλ
δηλ δηλ δηλ δηλ ἐδήλ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός